بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: برنامه درسی.


موارد یافت شده: 13

1 - برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق (چکیده)
2 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
3 - طبقه بندی میلر از دیدگاه های برنامه درسی (چکیده)
4 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
5 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
6 - ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
7 - تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان (چکیده)
8 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
9 - تأثیر الگوی کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک (چکیده)
10 - تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل (چکیده)
11 - ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم (چکیده)
12 - ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA (چکیده)
13 - روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی (چکیده)