بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بیوگاز


موارد یافت شده: 13

1 - روش های پیش تیمار هضم بی هوازی زیست توده جلبک دریایی؛ مروری (چکیده)
2 - بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته (چکیده)
3 - امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز (چکیده)
4 - مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر (چکیده)
5 - تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
6 - بررسی عملکرد تولید بیوگاز در اثر هضم مشترک بی هوازی پسماند گُل و کود گاوی (چکیده)
7 - بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت (چکیده)
8 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
9 - ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از پسماندهای آلی صنایع غذایی مشهد (مطالعه موردی:صنایع فرآوری میوه) (چکیده)
10 - تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
11 - تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (چکیده)
12 - لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
13 - استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست (چکیده)