بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شفافیت


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات- (چکیده)
2 - خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (چکیده)
3 - سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس (چکیده)
4 - بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی- اسلامی (چکیده)
5 - بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
6 - برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم (چکیده)
7 - آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران (چکیده)
8 - مقایسه و بررسی واژه های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی (چکیده)
9 - شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (چکیده)
10 - مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب (چکیده)