بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کارایی انرژی


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (چکیده)
2 - آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها (چکیده)
3 - بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمان (چکیده)
4 - نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی) (چکیده)
5 - جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات (چکیده)
6 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
7 - مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی (چکیده)
8 - ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان (چکیده)
9 - تحلیل اقتصادی و بررسی روند مصرف ا نرژی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
11 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
12 - بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان (چکیده)
13 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)
14 - آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
15 - بررسی و تعیین کارایی انرژی آفتابگردان دیم در منطقه کالپوش- شهرستان شاهرود (چکیده)