بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گردشگری مذهبی


موارد یافت شده: 14

1 - رتبه بندی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی با فرض وجود قیمت گذاری تراکم ترافیک، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
2 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)
3 - نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
4 - تدوین سند راهبردی و برنامه 5 ساله در عرصه اوقات فراغت زائر و توسعه فضاهای تفریحی و سیاحتی شهر مشهد (چکیده)
5 - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد (چکیده)
6 - تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
7 - تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد (چکیده)
8 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
9 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
10 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
11 - نگرشی بر مفاهیم زیارت، گردشگری مذهبی- فرهنگی و چگونگی خدمت رسانی به زائران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
12 - بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی (چکیده)
13 - ساختار وکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی وضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد (چکیده)
14 - ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)