بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: چشم انداز


موارد یافت شده: 14

1 - ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (چکیده)
2 - ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (چکیده)
3 - طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
4 - کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
5 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
6 - بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی (چکیده)
7 - بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی (چکیده)
8 - مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی (چکیده)
9 - اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (چکیده)
10 - بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده (چکیده)
11 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)
12 - فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ... (چکیده)
14 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)