بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان (چکیده)
2 - بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممی (چکیده)
3 - تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی (چکیده)
4 - ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی (چکیده)
5 - رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث (چکیده)
6 - ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان (چکیده)
7 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
8 - به کارگیری بندهای موصولی فاعلی- فاعلی و فاعلی- مفعولی: مقایسه‌ی نوشتار فارسی‌آموزان عربی‌ زبانِ سطح میانی و پیشرفته (چکیده)
9 - ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش (چکیده)
10 - بلاغت مقابله ای و بررسی فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب (چکیده)