بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جعفر عبادی


موارد یافت شده: 17

1 - بررسی اثر واحدهای فتوولتائیک خانگی بر عمر ترانصفورماتورهای توزیع برق (چکیده)
2 - پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی (چکیده)
3 - A Practical and Novel Method for Power Loss Calculation in Distribution Networks (چکیده)
4 - پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی (چکیده)
5 - بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی (چکیده)
6 - تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
7 - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (چکیده)
8 - Evaluation of Gas Turbines Efficiency in the Frequency Control Mode Using Experimental Data (چکیده)
9 - Reduction of Tripping Caused by Inrush Current in the Black-Start Units Using Reduced Voltage Level Start-up (چکیده)
10 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
11 - Participation in Reactive Power Market Considering Generator Aging (چکیده)
12 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
13 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
14 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
15 - طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
16 - تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (چکیده)
17 - طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (چکیده)