بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: طاهره خامنه باقری


موارد یافت شده: 17

1 - بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن (چکیده)
3 - نوازه گری مترجم (چکیده)
4 - بررسی نمادهای اسطوره ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا (چکیده)
5 - Du voyage physique au voyage intérieur Une étude comparative de Désert de J.M.G. Le Clézio et Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier (چکیده)
6 - بررسی افسانه دژ هوش ربا بر مبنای نظریه برونو بتلهایم (چکیده)
7 - نقدی نوین در ادبیات تطبیقی: نقد جغرافیایی (چکیده)
8 - Etude des images de la Terre dans Trois gouttes de Sang de Sadegh Hedayat dapres la methode danalyse de Bachelard (چکیده)
9 - بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران (چکیده)
10 - تخیل‌پردازی روی عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژید (چکیده)
11 - Le mythe du Phénix dans les poèmes de Nima Youchij et de Guillaume Apollinaire (چکیده)
12 - Le mythe du phenix chez Nima Youchij et Guillaume Apollinaire (چکیده)
13 - Etude du mythe du phenix dans le poeme de Nima Youchidj (چکیده)
14 - پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم اپولینر (چکیده)
15 - Le pacte autofictionnel, un pacte oxymorique? (چکیده)
16 - Etude sur la formation du verlan dans la langue française (چکیده)
17 - تحقیقی پیرامون افسانه تریستان و ایزوت با نگرشی بر ادبیات درباری فرانسه (چکیده)