بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Esmaeli


موارد یافت شده: 28

1 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
2 - اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد (چکیده)
3 - Optimal Design of Magnetorheological Fluid Damper Based on Response Surface Method (چکیده)
4 - شبیه سازی یک هیدروفویل هوشمند غوطه ور در نزدیکی سطح آب و مقایسه آن با هیدروفویل معمولی (چکیده)
5 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
6 - Heuristic optimization of submerged hydrofoil using ANFIS–PSO (چکیده)
7 - Numerical Simulation of Smart Hydrofoil in Marine System (چکیده)
8 - شبیه سازی آداپتور وایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
9 - بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
10 - بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب (چکیده)
11 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
12 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب (چکیده)
13 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
14 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
15 - Neuro-Fuzzy Based Approach for Estimation of Hydrofoil Performance (چکیده)
16 - Application of smart flap for race car wings (چکیده)
17 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
18 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
19 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
20 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
21 - three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle (چکیده)
22 - A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance (چکیده)
23 - Aerodynamics of Smart Flap Under Ground Effect (چکیده)
24 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
25 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
26 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
27 - شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی (چکیده)
28 - Smart Spoiler for Race Car (چکیده)