بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Esmaeli


موارد یافت شده: 17

1 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
2 - شبیه سازی آداپتور وایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
3 - بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
4 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
5 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب (چکیده)
6 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
7 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
8 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
9 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
10 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
11 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
12 - three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle (چکیده)
13 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
14 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
15 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
16 - شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی (چکیده)
17 - Smart Spoiler for Race Car (چکیده)