بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Jahan


موارد یافت شده: 21

1 - Unveiling the Zoonotic Significance of Toxocariasis in Humans: The Role of Toxocara canis (چکیده)
2 - شجره نامه اخلاق زیست محیطی (چکیده)
3 - شناسایی مولفه‌های پیش‌برنده بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران مطالعه موردی: دهستان بقمچ شهرستان چناران) (چکیده)
4 - نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه (چکیده)
5 - جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خو شبین بودن در دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربی (چکیده)
6 - A decision-making methodology for material selection using genetic algorithm (چکیده)
7 - تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) (چکیده)
8 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
9 - تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
10 - دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت روستاییان حاشیۀ دریاچۀ هامون (چکیده)
11 - بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان (چکیده)
12 - واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان- (چکیده)
13 - بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیبا‌شناختی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان (چکیده)
14 - شناسایی مسائل و چالش های تضمین کیفیت و ارائه راه کارها برای نظام آموزش عالی مهارتی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای (چکیده)
15 - ادراکات فطری(پیش‎آورده ها) در ملاصدرا آری یا خیر؟ (چکیده)
16 - شناسایی مسائل و چالش های تضمین کیفیت و ارائه راهکارها برای نظام آموزش عالی مهارتی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای (چکیده)
17 - نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فراورده های دامی(مطالعه موردی، روستای ابونصر، شهرستان بوانات) (چکیده)
18 - بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات( (چکیده)
19 - The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on quantitative and qualitative characteristics of Sesamum indicum L. in condition of cultivation of cover crops (چکیده)
20 - Organic production of German chamomile (Matricaria recutita L.) intercropped with pot marigold (Calendula officinalis L.) (چکیده)
21 - Organic production of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) intercropped with Pot Marigold (Calendula officinalis L.) (چکیده)