بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behrooz Beidokhti


موارد یافت شده: 65

1 - Investigating the effect of the chemical composition of resistance spot welding electrodes on the life of the electrode and the mechanical properties of the welded spots of galvanized steel sheet (چکیده)
2 - Evaluation of dissimilar 7075 aluminum/AISI 304 stainless steel joints using friction stir welding (چکیده)
3 - Investigation of Microstructure and Wear Properties of Stellite 6 Laser Additive Manufactured Layers on Martensitic Stainless Steel Substrate (چکیده)
4 - بررسی تاثیر دما و زمان لحیم کاری سخت بر اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن (چکیده)
5 - Effect of two-step heating transient liquid phase bonding on microstructure and mechanical behaviour of IN-738LC gas turbine components (چکیده)
6 - جوشکاری ورق‏های فولاد هواناپذیر CORTEN-A – مقاله مروری (چکیده)
7 - ریزساختار و رفتار خوردگی اتصال همجنس فولاد هواناپذیر جوشکاری شده به روش الکترود دستی (چکیده)
8 - Effect of the metallization method on properties of hybrid zirconia/Ti–6Al–4V joints (چکیده)
9 - تاثیر حرارت ورودی بر خواص ریزساختاری در فرآیند لایه نشانی لیزری اینکونل 625 بر روی سوپرآلیاژ رسوب سخت شونده (چکیده)
10 - ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات همجنس و غیرهمجنس فولادهای هواناپذیر و ساده کربنی به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی اکسید کربن (چکیده)
11 - میکرو ساختار و خواص مکانیکی منطقه جوش در اتصال فولاد هوا ناپذیر Corten A به فولاد ساده کربنی St12 به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی‌اکسید کربن (چکیده)
12 - بررسی تاثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالبهای فولاد 13 بازسازی شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش دار (چکیده)
13 - Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum (چکیده)
14 - اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای (چکیده)
15 - Comprehensive study on hydrogen induced cracking of electrical resistance welded API X52 pipeline steel (چکیده)
16 - تأثیر پارامترهای لحیم کاری سخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن (چکیده)
17 - تأثیر دما بر ریزساختار اتصال نفوذی چندلایه فولاد زنگ نزن (چکیده)
18 - Physical-based methodology for prediction of weld bead characteristics in the Laser Edge Welding process (چکیده)
19 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر ضخامت روکش حاصل از فرایند لیزری پره توربین بخار (چکیده)
20 - طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی (چکیده)
21 - بررسی ریزساختار روکش کاری لیزری اینکونل 625 بر روی فولاد St37 (چکیده)
22 - بررسی ریزساختار و خواص خوردگ ی لایه نشانی لیزر ی اینکونل 625 بر روی سوپرآلیاژ اینکونل 738 (چکیده)
23 - Characterizations of dissimilar S32205/316L welds using austenitic, super-austenitic and super-duplex filler metals (چکیده)
24 - A novel approach to prevent decarburisation through electroless plating (چکیده)
25 - Fabrication of dissimilar Fe-Cu-C powder metallurgy compact/steel joint using the optimized resistance spot welding (چکیده)
26 - بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی الیاژ فولاد زنگ نزن (گرید 316L)/فولاد آلیاژی AISI 4140 تولید شده به روش تولید افزایشی بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (چکیده)
27 - Pinless tool for FSSW of AA 6061-T6 aluminum alloy (چکیده)
28 - Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC (چکیده)
29 - بهینه سازی خواص مکانیکی وفلاد دوفازی SAPH440 با طراحی آزمایش به روش تاگوچی (چکیده)
30 - بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW (چکیده)
31 - Effect of delat ferrite on the mechanical properties of dissimilar ferritic-austenitic stainless steel welds (چکیده)
32 - بررسی مقاومت به سایش و ریزساختار جوش تعمیری فولاد ابزار H13 (چکیده)
33 - طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی (چکیده)
34 - The effect of interlayer thickness, bonding temperature and atmosphere on transient liquid phase bonding of GTD-111 to FSX-414 (چکیده)
35 - Effect of bonding time and homogenization heat treatment on the microstructure and mechanical properties of the transient liquid phase bonded dissimilar GTD-111/FSX-414 TLP superalloys (چکیده)
36 - Microstructure And Mechanical Properties Of Ti-6Al-4V Welds Using α, Near-α And α+β Filler Alloys (چکیده)
37 - Control of hydrogen cracking in the welded steel using microstructural traps (چکیده)
38 - Characterization of AISI 304/AISI 409 stainless steel joints using different filler materials (چکیده)
39 - Effect of filler metal on microstructure and mechanical properties of manganese− aluminum bronze repair welds (چکیده)
40 - بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن (چکیده)
41 - بررسی خواص پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به صورت درجا بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 (چکیده)
42 - Effect of Filler Metal on Mechanical Properties of HSLA Welds (چکیده)
43 - Hydrogen failure sensitivity of A516-Gr70 and API 5L-X70 steels in sour environments (چکیده)
44 - بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) (چکیده)
45 - تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی (چکیده)
46 - بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی (چکیده)
47 - تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024 (چکیده)
48 - بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی فلزجوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش توپودری چهارسیمی لوله های فولادی API 5L-X65 (چکیده)
49 - A comprehensive study on the microstructure of high strength low alloy pipeline welds (چکیده)
50 - تأثیر درصد فریت بر خواص مکانیکی اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن (چکیده)
51 - اثر ترکیب شیمیایی فلز پر کننده بر ریزساختار و مسیر انجماد فلز جوش آستنیتی (چکیده)
52 - بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال فولادهای زنگ نزن 304 به 430 (چکیده)
53 - بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال غیرهمجنس فولادهای زنگ نزن (چکیده)
54 - Recent development in wet underwater welding technology (چکیده)
55 - جوشکاری چدن خاکستری با ساخت الکترود توپودری مناسب (چکیده)
56 - Effect of titanium addition on the chemical composition and toughness of weld metal in a submerged arc welded HSLA pipeline steel (چکیده)
57 - رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S (چکیده)
58 - Investigation on the SSC resistance of the API 5L-X70 weld metals with different amounts of acicular ferrite (چکیده)
59 - رسم منحنی سختی در عمق قطعات کربوره شده به کمک کامپیوتر (چکیده)
60 - The change in the chemical composition and toughness of API 5L-X70 welds by addition of titanium (چکیده)
61 - Effect of titanium addition on weld metal toughness in submerged arc welded HSLA pipeline steel (چکیده)
62 - Effects of alloying elements and microstructure on the susceptibility of the welded HSLA steel to hydrogen-induced cracking and sulfide stress cracking (چکیده)
63 - Effect of titanium addition on the microstructure and inclusion formation in submerged arc welded HSLA pipeline steel (چکیده)
64 - جوشکاری چدن نشکن با ساخت الکترود توپودری مناسب (چکیده)
65 - Influences of titanium and manganese on high strength low alloy SAW weld metal properties (چکیده)