بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jafar Morvarid


موارد یافت شده: 28

1 - سفر؛ سیر دیالکتیکی از خود به دیگری: «دیونوسیوس در برابر آپولون» (چکیده)
2 - Theology of Shilsquo;ite Ziyārah: the Case for a Norm-Sensitive Approach to Religion (چکیده)
3 - مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی (چکیده)
4 - تحلیل کلامی-تاریخی گفتمان شهادت و حکومت درنهضت امام حسین(ع) (چکیده)
5 - بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآن (چکیده)
6 - سازگاری نظریه فضیلت گرایی با اخلاق دینی (چکیده)
7 - معنا، گستره و ابعاد معرفت شناسی حکمت خالده در پرتو سنت گرایی (چکیده)
8 - مطالعه تطبیقی آرای فخر رازی و ملاصدرا درباره عالمان به تاویل متشابهات (چکیده)
9 - تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودور (چکیده)
10 - تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
11 - The Necessity of Inter-Religious Dialogue and Its Philosophical and Dogmatic Obstacles (چکیده)
12 - بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن (چکیده)
13 - دین و سبک زندگی: اعتدال در اسلام، نفی آشفتگی فکری، شیوه ی بهینه زیست (چکیده)
14 - شکاکیت معناشناختی کریپکی و تفسیر کریپکی از ویتگنشتاین (چکیده)
15 - اجتهادِ عدالت محور زیربنای تمدن نوین اسلامی (چکیده)
16 - نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی (چکیده)
17 - نسبت اختیار و تعین گرائی علی در فیلسوفان تحلیلی (چکیده)
18 - ریشه یابی درون گرائی/ برون گرائی در توجیه، در دانش اصول فقه (چکیده)
19 - هنجارمندی معنا در استدلال شکاکانه کریپکی (چکیده)
20 - تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدرا (چکیده)
21 - نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب «زمینه مشترک» (چکیده)
22 - Peace and peaceful coexistence of religions: a critical review of Cartesian distinction between subject-object (distinction between “I”- “Other”) from the Wittgenstein’s language games philosophy (چکیده)
23 - بررسی انتقادی اخلاق از نظر فردریش نیچه (چکیده)
24 - Analysis of Korean Drama Series with an emphasis on the notions of tradition and modesty, as their main themes, from a religious point of view (چکیده)
25 - هایدگر و دور هرمنوتیکی (چکیده)
26 - فلسفه از نظر ویتگنشتاین متاخر (چکیده)
27 - دیدگاه افلاطون و ویتگنشتاین متاخر درباره فلسفه و انتقادات بر فلسفه افلاطون از منظر ویتگنشتاین (چکیده)
28 - The Saying /Showing Distinction in Early Wittgenstein and its Implications (چکیده)