بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ali Sahebkaran


موارد یافت شده: 22

1 - ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان مشهد (چکیده)
3 - بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (چکیده)
4 - بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال (چکیده)
5 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
6 - مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (چکیده)
7 - Modeling the Factors Affecting the Relative share of Sporting Brands in Mashhad Market (چکیده)
8 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
9 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
10 - A COMPARATIVE STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE INSTITUTIONALIZATION OF SPORTS AMONG STUDENTS: A CASE STUDY OF MASHHAD FARHANGIAN UNIVERSITY (چکیده)
11 - The Mediating Role of Innovative Supportive Environment in the Relationship between Organizational Climate and Entrepreneurship in Physical Education Male Students (چکیده)
12 - شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (چکیده)
13 - شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران (چکیده)
14 - شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفهای لیگ برتر والیبال ایران (چکیده)
15 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
16 - Investigating the effect of brand identity and character on brand loyalty of football team fans (چکیده)
17 - بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود (چکیده)
18 - Service quality aspects and sports scientific conventions: An experience from Iran (چکیده)
19 - Studying the anticipator of satisfaction in male customers of fitness centers (چکیده)
20 - بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
21 - ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه (چکیده)
22 - مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور (چکیده)