مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمحمود طباطبائی , ایوب اکرمی , محمدجواد عنایتی راد , افزودنی های حرام در مواد غذایی و قاعده استهلاک, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (5), شماره (17), سال (2020-1), صفحات (141-162)
 2. سیدابوالقاسم موسوی , محمدرضا جواهری , ایوب اکرمی , روش‌های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع), آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (3), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (89-105)
 3. سیدابوالقاسم موسوی , محمدرضا جواهری , ایوب اکرمی , روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیره رضوی, مشکوه, دوره (37), شماره (140), سال (2018-12), صفحات (29-46)
 4. ایوب اکرمی , اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران, پژوهش های قرآنی, دوره (24), شماره (90), سال (2019-6), صفحات (105-132)
 5. ایوب اکرمی , سیدمحمد مرتضوی , مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآن, مطالعات تفسیری, دوره (1), شماره (11), سال (2012-12), صفحات (109-128)
 6. ایوب اکرمی , انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن, مطالعات تفسیری, دوره (2), شماره (5), سال (2011-6), صفحات (65-93)
 7. ایوب اکرمی , بررسی رویکرد های انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن, مشکوه, دوره (29), شماره (107), سال (2010-9), صفحات (4-27)
 8. ایوب اکرمی , امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2), پژوهش های قرآنی, دوره (13), شماره (49), سال (2007-7), صفحات (148-175)
 9. ایوب اکرمی , بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی, معرفت, دوره (19), شماره (4), سال (2010-7), صفحات (71-87)
 10. ایوب اکرمی , جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1), پژوهش های قرآنی, دوره (12), شماره (48), سال (2007-1), صفحات (108-127)
 11. ایوب اکرمی , امر بین الأمرین در آیات قرآن و روایات, مشکوه, دوره (26), شماره (94), سال (2007-6), صفحات (29-47)

مقالات ارایه شده در کنفرانس