مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مرضیه اسرافیلی , سیدحسین سیدموسوی , علیرضا آزاد , شهلا شریفی , معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی, مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (27), شماره (69), سال (2021-10), صفحات (205-224)
 2. ابوالفضل مزینانی , علی علیزاده , علیرضا آزاد , تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالت, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (12), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (203-225)
 3. علیرضا آزاد , دین در هرمنوتیک فلسفی, الهیات تطبیقی, دوره (10), شماره (22), سال (2020-3), صفحات (121-132)
 4. سکینه نویدی باغی , علی ایزانلو , علیرضا قائمی نیا , علیرضا آزاد , آمیزه های استعاری و استعاره های زنجیری, ذهن, دوره (22), شماره (88), سال (2022-1), صفحات (95-124)
 5. علی جوشنی , علی ایزانلو , علیرضا آزاد , بررسی روابط معنایی واژگانی واژه های بسیط معاصر عربی در فارسی, مطالعات تطبیقی فارسی و عربی, دوره (3), شماره (5), سال (2019-9), صفحات (27-54)
 6. علی مسروری , علیرضا نجف زاده تربتی , علیرضا آزاد , تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست -مطالعه‌ی موردی: زمین-, پژوهش های عقلی نوین, دوره (3), شماره (5), سال (2018-9), صفحات (31-55)
 7. طاهره رحیم پور ازغدی , علیرضا آزاد , عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه, تاریخ اسلام, دوره (20), شماره (78), سال (2019-8), صفحات (225-258)
 8. ابوالفضل مزینانی , علی علیزاده , علیرضا آزاد , تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (1-33)
 9. علیرضا آزاد , مرتضی ایروانی نجفی , علی اسدی اصل , لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة, مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (96), سال (2016-9), صفحات (9-27)
 10. علیرضا آزاد , احمد واعظی , حسن نقی زاده , نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (96), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (9-30)
 11. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , فاطمه لعل روشن , مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن, فقه و اصول, دوره (48), شماره (105), سال (2016-9), صفحات (9-28)
 12. علیرضا آزاد , نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن, پژوهش دینی, دوره (1), شماره (19), سال (2010-3), صفحات (131-147)
 13. سید حسین خاتمی , علیرضا آزاد , نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه, کتاب ماه دین, دوره (13), شماره (151), سال (2010-5), صفحات (60-66)
 14. محمد عربشاهی , علیرضا آزاد , محمود حق بجانب , منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد), اخلاق زیستی, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (113-142)
 15. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , اعظم رحمت آبادی , تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطی, آموزه های فلسفه اسلامی, شماره (17), سال (2016-3), صفحات (3-23)
 16. علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی , حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (3-21)
 17. طاهره رحیم پور ازغدی , علیرضا آزاد , ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن, پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (1), شماره (13), سال (2013-8), صفحات (83-100)
 18. علیرضا آزاد , جهانگیر مسعودی , بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک, اندیشه نوین دینی, دوره (6), شماره (23), سال (2011-3), صفحات (9-38)
 19. علیرضا آزاد , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک, مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (85), سال (2011-3), صفحات (9-50)

انگلیسی

 1. Sakineh Navidi Baghi , Ali Izanloo , Ali Reza Azad , Metaphoric chains, Review of Cognitive Linguistics, Volume (19), No (2), Year (2021-10), Pages (273-298)

مقالات ارایه شده در کنفرانس