بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60228

151 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
152 - امام رضا علیه السلام الگوی گفتگوی موثر برای پیروان ادیان و مذاهب در جهان (چکیده)
153 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
154 - Uniform Copper Nanoparticles on Tunable Porous N-Doped Carbon Nanospheres for Esterification of Various Aryl Aldehydes with Alcohols (چکیده)
155 - ALLOCATING TWO REDUNDANCIES IN SERIES SYSTEMS WITH DEPENDENT COMPONENT LIFETIMES (چکیده)
156 - اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر (چکیده)
157 - مرور انتقادی نظریه ی سیمای شهر لینچ: نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان و بازشناسی هویت کالبدی شهر (چکیده)
158 - Design and Development of High Gain SIW H-Plane Horn Antenna Loaded with Waveguide, Dipole Array and Reflector Nails Using Thin Substrate (چکیده)
159 - ارزیابی تاثیر استفاده از قیر امولسیون در بتن غلتکی روسازی بر واکنش شیمیایی سیلیس قلیا-ASR- با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره-SCB- (چکیده)
160 - Quantum chemical study of the mechanism of the palladium-catalysed C−H acetoxylation of benzene (چکیده)
161 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
162 - The theoretical conceptual investigation of intramolecular hydrogen bond strength in the O-H…O=C systems (چکیده)
163 - Estimating the intramolecular hydrogen bonds strength in the O-H…O=C systems using experimental 1H NMR results and QTAIM calculations (چکیده)
164 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
165 - Anatomy and histomorpholoy of Thyroid, Parathyroid and Ultimobranchial glands in Guinea fowl -Numida meleagris- (چکیده)
166 - A novel synthesis of forest like BiFeO3 thin film: Photo-electrochemical studies and its application as a photocatalyst for phenol degradation (چکیده)
167 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
168 - Antimicrobial Susceptibility Profile of Enterococcus Species Isolated from Companion Birds and Poultry in the Northeast of Iran (چکیده)
169 - Direct product vs direct sum (چکیده)
170 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی (چکیده)
171 - تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا (چکیده)
172 - راهبردهای دستیابی مدیریت پایدار آب زیرزمینی (چکیده)
173 - Persistent homology for prediction of protein folding (چکیده)
174 - Persistent homology for protein folding analysis (چکیده)
175 - Damping capacity in pseudo-elastic and ferro-elastic shape memory alloy-reinforced hybrid composite beam (چکیده)
176 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
177 - Comparative toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and silver nanowires (AgNWs) on saltwater microcrustacean, Artemia salina (چکیده)
178 - Attenuation of radiative heat transfer in natural convection from a heated plate by scattering properties of Al2O3 nanofluid: LBM simulation (چکیده)
179 - Analytical layerwise solution of nonlinear thermal instability of SMA hybrid composite beam under nonuniform temperature condition (چکیده)
180 - Layerwise/FSDT comparative studies on nonlinear transient response of SMA hybrid composite beam (چکیده)
181 - A nonlinear study on structural damping of SMA hybrid composite beam (چکیده)
182 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
183 - بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها (چکیده)
184 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
185 - بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (چکیده)
186 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
187 - Population Genetic Analysis of Zucchini yellow mosaic virus based on the CI Gene Sequence (چکیده)
188 - شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (چکیده)
189 - Proteolysis of sodium caseinate using Withania coagulans extract: An optimization study (چکیده)
190 - اخلاق حکمرانی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
191 - مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی -استقامتی، قدرتی- با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال (چکیده)
192 - نقدتاریخی اختلاس عبدالله بن عباس (چکیده)
193 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish -Danio rerio- Larvae (چکیده)
194 - بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت (چکیده)
195 - رابطه هوش اجتماعی و رفتار مدنی تحصیلی با اثر بخشی آموزشی دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
196 - نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح (چکیده)
197 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
198 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
199 - بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود (چکیده)
200 - Evaluating the correlation between adrenal gland dimensions and aortic diameter in healthy dogs (چکیده)