بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77413

151 - اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای ((Cucumis sativus (چکیده)
152 - ادراک تجربه زیسته مدیران مدارس از فرایند توسعه حرفه ای (چکیده)
153 - کاربرد قبل و پس از برداشت نیتریک اکسید و ۱-متیل سیکلوپروپان (1-MCP) بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی پسته تازه رقم فندقی (چکیده)
154 - بررسی تاثیر زمان حلقه‌برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی دو رقم انار (چکیده)
155 - بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری‌های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان‌های خراسان رضوی (چکیده)
156 - ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرهای CA-Markov (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (چکیده)
157 - رابطه هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی: زنان دانشجو در قرنطینه ی کووید-١٩ (چکیده)
158 - On mixed metric dimension in subdivision, middle, and total graphs (چکیده)
159 - Effects of Anodal Stimulation of Left Dorsolateral Prefrontal Cortex in Treatment-Resistance Depression Evaluated with Low-Resolution Brain Electromagnetic Tomography (چکیده)
160 - The role of emotion processing abnormalities in the emergence of Psychosis: A systematic review of the emotional processes impaired in schizophrenia. (چکیده)
161 - Using Prefrontal and Midline Right and Left Frontal EEG-Derived Theta Cordance to Predict the Response to Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Treatment-Resistance Depression (چکیده)
162 - Exploring the cognitive developmental needs: A systematic literature review on hearing impairments and theory of mind (چکیده)
163 - بررسی و تبیین فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح از منظر حضرت امام (ره) (چکیده)
164 -  تولید و سرمایه گذاری،چالش ها، موانع و راهکار ها (چکیده)
165 - نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور (چکیده)
166 - تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت معنوی امام رضا ع (چکیده)
167 - طراحی مدل سنجش قدرت نرم کشورهای جهان (چکیده)
168 - بررسی و تبیین فلسفه و ماهیت دفاع مقدس از منظر حضرت امام (ره) (چکیده)
169 - Validation of a Content Analysis Checklist for Teaching Persian to Non-Persians and English Textbooks (چکیده)
170 - پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی (چکیده)
171 - داده‌کاوی بازار سهام ایران با مدل‌سازی فیلترینگ شبکه‌های پیچیده: رویکرد MST (چکیده)
172 - اولویت بندی مناطق منشا سیلاب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی (چکیده)
173 - اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR (چکیده)
174 - بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن (چکیده)
175 - Calm down, please!: Exploring the effects of driving anger expression (DAX) on traffic locus of control (T-LOC) and crash involvement among drivers in Tehran, Iran (چکیده)
176 - اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
177 - بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی (چکیده)
178 - ساختار فرهنگ بهار عم در سه بخش (چکیده)
179 - مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان (چکیده)
180 - آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر (چکیده)
181 - نقش فرهنگ در معماری منطقه‌ای: نظریه و عمل (چکیده)
182 - دو رُویۀ تعامل ایرانیان با کرونا و قرنطینه خانگی (چکیده)
183 - اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd (چکیده)
184 - امکان سنجی تطبیق روایات ناظر بر استهلاک بر مواد افزودنی حرام (چکیده)
185 - واکاوی دیدگاه عدم جواز ترجمه حداقلی قرآن با تاکید بر نظریه رشیدرضا (چکیده)
186 - Comparison of various machine learning algorithms used for compressive strength prediction of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
187 - Magnetic phase transition in a machine trained spin model: A study of hexagonal CrN monolayer (چکیده)
188 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
189 - Investigation of the effect of valproic acid on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold in-vitro (چکیده)
190 - Investigation of the effect of Fibronectin on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold invitro (چکیده)
191 - Association of a genetic variant in the ATP-binding cassette sub-family B member 1 with risk of cervical cancer (چکیده)
192 - Integrated analysis of multi-omics data for the discovery of biomarkers and therapeutic targets for colorectal cancer (چکیده)
193 - تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398 (چکیده)
194 - حفاظت از شبکههای نرمافزار محور (SDN) در مقابل حملات ARP با استفاده از سرور DHCP (چکیده)
195 - مقایسه تعداد لایه‌های تزیه موک تصویر به منظور کلاس‌بندی تمام‌خودکار بافت خرابی‌های روسازی آسفالتی (چکیده)
196 - گردشگری دریایی: رهیافتی موثر برای دستیابی به توسعه پایدار مورد مطالعه: شهر چابهار (چکیده)
197 - A Deep Neural Network Architecture for Intrusion Detection in Software-Defined Networks (چکیده)
198 - استفاده از روش تقطیر با آب و کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی برای استخراج و شناسایی ترکیبات موجود در برگ گیاه Tanace (چکیده)
199 - استخراج ترکیبات موجود در گل گیاه Tanacetum fisheraeبه روش تقطیر با آب و شناسایی آن توسط کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (چکیده)
200 - مدلی جهت ارزیابی و انتخاب موسسات خدمات آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت البرز با تلفیق روش های Group Fuzzy SMARTSو DEA (چکیده)