کتابهای دکتر حمید رضا طاهری تربتی

فارسی

 1. آشنایی با فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی), ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۷)
 2. حقوق ورزشی, تالیف, سال (تیر ۱۳۸۸)
 3. اصول آموزش ژیمناستیک, تالیف, سال (تیر ۱۳۸۸)
 4. فرهنگ مصور اصطلاحات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی, تالیف, سال (تیر ۱۳۸۷)
 5. ورزش و سلامتی, ترجمه, سال (تیر ۱۳۸۳)
 6. حرکات اصلاحی, تدوین و گردآوری, سال (تیر ۱۳۸۲)
 7. رفتار حرکتی, ترجمه, سال (آبان ۱۳۸۳)
 8. ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات اصلاحی, تالیف, سال (اسفند ۱۳۸۷)
 9. استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن ورزشی, تصنیف, سال (مرداد ۱۳۸۹)
 10. ورزش در آپارتمان, تدوین و گردآوری, سال (تیر ۱۳۹۰)
 11. مقاوم در برابر زمین خوردن, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۳)
 12. پایه‌های رفتار حرکتی, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۴)
 13. درک مهارت‌های حـرکتی در کودکانی بـا خام حرکتی، بیش فعالی و نقص توجه، اوتیسم و دیگر اختلالات یادگیری, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۴)
 14. رفتار حرکتی ارتباط ذهن با بدن برای عملکرد بهینه, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۹)
 15. تمرینات کلیستینیک, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۹)