مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3059

2951 - An exact method for scheduling of the alternative technologies in R&D projects (چکیده)
2952 - Characterization of an extracellular thermophilic alkaline esterase produced by Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
2953 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بروجن_فرادنبه با استفاده مدل از DRASTIC بر اساس نیترات (چکیده)
2954 - Approximately orthogonal additive set-valued mappings (چکیده)
2955 - Synthesis, X-ray structure, spectroscopic properties and DFT studies of some dithiocarbazate complexes of nickel(II) (چکیده)
2956 - Copro-DNA test for diagnosis of canine echinococcosis (چکیده)
2957 - Phytotoxic Potential of Sugar beet (Beta vulgaris) and Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) to Control Purslane (Portulaca oleracea) Weed (چکیده)
2958 - Prediction of temperature performance of a two-phase closed thermosyphon using Artificial Neural Network (چکیده)
2959 - Pitman closeness of current k-records to population quantiles (چکیده)
2960 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
2961 - مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته (چکیده)
2962 - Operator entropy inequalities (چکیده)
2963 - An operator inequality and its consequences (چکیده)
2964 - ترامتنیت در مقامات حمیدی (چکیده)
2965 - Analysis of English language textbooks in the light of English as an International Language (EIL): A comparative study (چکیده)
2966 - ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود (چکیده)
2967 - On almost sure convergence for weighted sums of pairwise negatively quadrant dependent random variables (چکیده)
2968 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addition on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperature (چکیده)
2969 - شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
2970 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
2971 - Deadline-constrained workflow scheduling algorithms for Infrastructure as a Service Clouds (چکیده)
2972 - Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosis (چکیده)
2973 - Rhetorical patterns of argumentation in EFL journals of Persian and English (چکیده)
2974 - Rheology and microstructure of basil seed gum and b-lactoglobulin mixed gels (چکیده)
2975 - Biflatness and Biprojectivity of Lau Product of Banach Algebras (چکیده)
2976 - Investigating condolence responses in English and Persian (چکیده)
2977 - Effects of harvest date, harvest time, and post-harvest management on quantitative and qualitative traits in seedless barberry (Berberis vulgaris L.) (چکیده)
2978 - Hydrothermal alteration mapping in northern Khur, Iran, using ASTER image processing: a new insight to the type of copper mineralization in the area (چکیده)
2979 - پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
2980 - On the nearness of record values to order statistics from Pitman s measure of closeness (چکیده)
2981 - Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling (چکیده)
2982 - Influence of seed nitrogen content and biofertilizer priming on wheat germination in salinity stress condition (چکیده)
2983 - preparation and application of nano emulsion in the last decade(2000_2010) (چکیده)
2984 - Demulsification of gas oil-water emulsion via high intensity ultrasonic standing wave (چکیده)
2985 - modeling of oil-water emulsion separation in ultrasound standing wave field by neural network (چکیده)
2986 - Estimation with the lognormal distribution on the basis of records (چکیده)
2987 - مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران (چکیده)
2988 - Matrix Hermite--Hadamard type inequalities (چکیده)
2989 - Bayes estimation based on joint progressive Type II censored data under LINEX loss function (چکیده)
2990 - Theoretical Investigation of Effects of Local Cooling of a Nozzle Divergent Section for Controlling Condensation Shock in a Supersonic Two-Phase Flow of Steam (چکیده)
2991 - Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle (چکیده)
2992 - Effect of Polyethylene Packaging Modified with Silver Particles on the Microbial, Sensory and Appearance of Dried Barberry (چکیده)
2993 - نارسایی شهرت روایی در عرصه فقه و حدیث (چکیده)
2994 - Pareto analysis based on records (چکیده)
2995 - A normal family of operator monotone functions (چکیده)
2996 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum) (چکیده)
2997 - برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان) (چکیده)
2998 - ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای، آب و آنومالی پرتوهای U و Thمنطقه معدن فیروزه نیشابور و تاثیر زیست محیطی آن در زندگی روستاهای منطقه (چکیده)
2999 - بنیان های فلسفی اندیشه پائولو فریره و دلالت های آن برای برنامه درسی (چکیده)
3000 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 59
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »