مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3061

101 - ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (Triticum aestivum L.) (چکیده)
102 - اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران (چکیده)
103 - Comparison of selected biochemical parameters between naturally infected and non-infected goats with Anaplasma ovis (چکیده)
104 - مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت (چکیده)
105 - Reversible Surface Two-Electron Transfer Reactions in Square Wave Voltcoulommetry: Application to the Study of the Reduction of Polyoxometalate [PMo12O40]3− Immobilized at a Boron Doped Diamond Electrode (چکیده)
106 - Numerical modeling of concrete strength under multiaxial confinement pressures using linear genetic programming (چکیده)
107 - On Relative Reversed Hazard Rate Order (چکیده)
108 - نقد کتاب ادبیات تطبیقی دکتر جمشید بهنام (چکیده)
109 - بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
110 - Seed Harvesting Time Affects Seedling Emergence, Vigour and Growth: Case Study of Rumex turcomanicus Czerep. (Polygonaceae) (چکیده)
111 - اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
112 - تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران (چکیده)
113 - A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical Activity (چکیده)
114 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
115 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
116 - بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک (چکیده)
117 - تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال (چکیده)
118 - رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت (چکیده)
119 - Welding processes for wear resistant overlays (چکیده)
120 - The Effect of Brand Communication and Service Quality in the Creation of Brand Loyalty through Brand Trust (Case Study: Samsung's Representatives Company in Mashhad City) (چکیده)
121 - بررسی اثر آلودگی هوا بر خصوصیات فیزیولوژیکی، تشریحی و ریخت شناسی دو گونه گیاهی پنیرک گل ریز Malva parviflora و جو هرز Hordeum glaucum در منطقه صنایع فولاد اهواز (چکیده)
122 - Seed-coat anatomy and microsculpturing of the genus Erysimum (Brassicaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
123 - Effects of drip irrigation regimes on potato tuber yield and quality (چکیده)
124 - پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد (چکیده)
125 - Homotopy Perturbation Method and He’s Polynomials for Solving the Porous Media Equation (چکیده)
126 - تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد (چکیده)
127 - Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings (چکیده)
128 - Applying the Apriori Algorithm for Investigating the Associations Between Demographic Characteristics of Iranian Top 100 Enterprises and the Structure of Their Commercial Websites (چکیده)
129 - تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی (چکیده)
130 - مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد (چکیده)
131 - Perspectives of ICT Geography of Regional IRAN: Obstacles and Advantages (چکیده)
132 - Design an urban spatial economy model with trading posts (چکیده)
133 - Analyzing of urban green spaces development process with emphasis on sustainable princibles - case study: mashhad metropolitan (چکیده)
134 - Histopathological evaluation of the effect of platelet-rich fibrin on canine cutaneous incisional wound healing (چکیده)
135 - رویکردی بر اثرات بعد زیست‌ محیطی اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شوسنی- ضامنی و بابامیدان) (چکیده)
136 - مقایسه ی تطبیقی/ تحلیلی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتبی و فازی (نمونه موردی: شهر لامرد) (چکیده)
137 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
138 - اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات (چکیده)
139 - بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و ائمه ی شیعه(ع) تا سال 145 هجری (چکیده)
140 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
141 - پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری (چکیده)
142 - Numerical Simulation and Parametric Study of a Supersonic Intake (چکیده)
143 - اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری به تجاری (چکیده)
144 - New Optimization Approach for Source Encoding Full-waveform Inversion (چکیده)
145 - Nonlinear inelastic static analysis of frames with numerically generated tangent stiffness matrices (چکیده)
146 - بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (چکیده)
147 - زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم (چکیده)
148 - رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران (چکیده)
149 - بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب (چکیده)
150 - Activity Recognition In Smart Home Using Weighted Dempster - Shafer Theory (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »