مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3059

3001 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره ی پی جویی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
3002 - Fuglede-Putnam type theorems via the Aluthge transform (چکیده)
3003 - Comparison of order statistics in two-sample problem in the sense of Pitman closeness (چکیده)
3004 - Landau and Gruss type inequalities for inner product type integral transformers in norm ideals (چکیده)
3005 - جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن (چکیده)
3006 - Simultaneous Closeness of k-Records (چکیده)
3007 - An Optimal Energy-efficient Clustering Method in Wireless Sensor Networks Using Multi-Objective Genetic Algorithm (چکیده)
3008 - The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
3009 - Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution (چکیده)
3010 - Aspects of Negative Dependence Structures (چکیده)
3011 - مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی (چکیده)
3012 - Characterization of life distributions using log-odds rate in discrete ageing (چکیده)
3013 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »