مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3061

51 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
52 - Lightguide influence on timing response of scintillation detectors (چکیده)
53 - Modelling NE213 scintillator response to neutrons using an MCNPX-PHOTRACK hybrid code (چکیده)
54 - A comparison study on three different radiation detectors used for liquid levelmetry (چکیده)
55 - Modelling boron-lined proportional counter response to neutrons (چکیده)
56 - On timing response improvement of an NE213 scintillator attached to two PMTs (چکیده)
57 - Predicting range expansion of Invasive Raccoons in Northern Iran Using GARP and ENFA Models at Two Different Scales (چکیده)
58 - Evaluation of level set and phase field methods in modeling two phase flow with viscosity contrast through dual-permeability porous medium (چکیده)
59 - پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
60 - Influence of varying timing angle on performance of an SI engine: An experimental and numerical study (چکیده)
61 - Study and the effects of ignition timing on gasoline engine performance and emissions (چکیده)
62 - بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (چکیده)
63 - معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو (چکیده)
64 - امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری (چکیده)
65 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
66 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
67 - Sip Overload Control Testbed: Design, Building and Evaluation (چکیده)
68 - ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT) (چکیده)
69 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
70 - Quantum Dots of CdS Synthesized by Micro-Emulsion under Ultrasound: Size Distribution and Growth Kinetics (چکیده)
71 - فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع (چکیده)
72 - S-Tests and C-Tests: Measures of Content-Based Achievement at Grade Four of High Schools (چکیده)
73 - از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی (چکیده)
74 - Assessment of the Effectiveness of Protected Areas Management in Iran: Case Study in Khojir National Park (چکیده)
75 - Ecotourism Potentials for Financing Parks and Protected Areas: A Perspective from Iran’s Parks (چکیده)
76 - ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران (چکیده)
77 - Effect of GA3 and Ehtephon on sex expression and oil yield in medicinal pumpkin (Cucurbita peop var. styriaca) (چکیده)
78 - بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی (چکیده)
79 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید (چکیده)
80 - بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی (چکیده)
81 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
82 - The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements in basil leaves (چکیده)
83 - بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (چکیده)
84 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند (چکیده)
85 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
86 - تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) (چکیده)
87 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) (چکیده)
88 - تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر (چکیده)
89 - Teaching of new sport skill to weightlifters: problem in performance and motor learning (چکیده)
90 - Some results on Kwong functions and related inequalities (چکیده)
91 - اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان (چکیده)
92 - محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
93 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن) (چکیده)
94 - بررسی عوامل تنش زای روانی با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران زن بخش اورژانس بیمارستان (چکیده)
95 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
96 - ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی (چکیده)
97 - شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (چکیده)
98 - Selective adsorption of Pb(II), Cd(II), and Ni(II) ions from aqueous solution using chitosan–MAA nanoparticles (چکیده)
99 - An empirical model for shear capacity of RC deep beams using genetic-simulated annealing (چکیده)
100 - شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »