بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آناتو


موارد یافت شده: 18

1 - درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌ زیست در حوضه آبریز دجله و فرات (چکیده)
2 - مطالعه آناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران (چکیده)
3 - اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) (چکیده)
4 - رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا (چکیده)
5 - ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.) (چکیده)
6 - اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا (چکیده)
7 - بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن (چکیده)
8 - مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) (چکیده)
9 - بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
10 - شناسایی گونه های کنه های سخت در شتر های وارداتی منطقه زابل (چکیده)
11 - بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه (چکیده)
12 - ارزیابی ایمنی زایی عصاره غدد بزاقی کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم در خر گوشهای آزمایشگاهی (چکیده)
13 - بررسی اثرات کنه کشی آلیسین و آویشن کوهی بر علیه نوزاد کنه هیالوما آناتولیکم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
14 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
15 - مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار (چکیده)
16 - مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی (چکیده)
17 - هیستو پاتولوژی روده کنه هیالوما آناتولیکم پس از خونخواری بر روی خرگوش های ایمن شده علیه آنتی ژن های روده کنه (چکیده)
18 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)