بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بازشو


موارد یافت شده: 17

1 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
2 - تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری (چکیده)
3 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
4 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
5 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
6 - اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه (چکیده)
7 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده (چکیده)
8 - تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
9 - بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
10 - بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی مرکب با در نظر گرفتن شکل بازشوها (چکیده)
11 - تأثیر مکان بازشو در عملکرد دیوارهای برشی فولادی مرکب (چکیده)
12 - تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) (چکیده)
13 - تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش (چکیده)
14 - تحلیل کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و راه های تقویت آن (چکیده)
15 - بررسی بازشوهای اطراف المان‌های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
16 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
17 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)