بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: داده‌های تابلویی


موارد یافت شده: 17

1 - اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام) (چکیده)
2 - بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (چکیده)
3 - تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی (چکیده)
4 - ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا (چکیده)
5 - تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
6 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه (چکیده)
7 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
8 - بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی (چکیده)
9 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
10 - تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفت خام (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) (چکیده)
11 - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین (چکیده)
12 - تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
13 - برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) (چکیده)
14 - تأثیر حکمرانی خوب (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (2005-1996) (چکیده)
15 - بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا) (چکیده)
16 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
17 - ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی (چکیده)