بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مقالات


موارد یافت شده: 22

1 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلة جستارهای نوین ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق ) دانشگاه فردوسی مشهد شماره های 1 تا 200 (چکیده)
2 - تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی (چکیده)
3 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
4 - Effects of spring- and summertime prescribed burning on spores and colonisation of mycorrhiza and five plant species in a dry grassland (چکیده)
5 - بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (چکیده)
6 - تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی (چکیده)
7 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
8 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
9 - غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس ) (چکیده)
10 - بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷) (چکیده)
11 - تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس (چکیده)
12 - نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
13 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
14 - بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE) (چکیده)
15 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
16 - تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 (چکیده)
17 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
18 - شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI (چکیده)
19 - بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی_ پژوهشی فارسی (چکیده)
20 - بررسی میزان همکاری گروهی محققان در تولید مقالات ارایه شده در همایش‎های سراسری تازه‎های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (چکیده)
21 - بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مساله انسجام دستوری (چکیده)
22 - تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف (چکیده)