بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گزارشگری مالی


موارد یافت شده: 21

1 - بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
2 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
3 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
4 - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
5 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
6 - تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ تئوری علامت‌دهی (چکیده)
7 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
8 - بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها (چکیده)
9 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری (چکیده)
10 - تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری (چکیده)
11 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
12 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری (چکیده)
13 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
14 - نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری (چکیده)
15 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
16 - حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری (چکیده)
17 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
18 - شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
19 - شفافیت گزارشگری مالی (چکیده)
20 - نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری (چکیده)
21 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)