بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: حافظه کاری


موارد یافت شده: 21

1 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
2 - اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلب (چکیده)
3 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
4 - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها (چکیده)
5 - بررسی میزان پاسخگویی دانش آموزان به کوشش های حافظه ی کاری دیداری در تسک CORSI (چکیده)
6 - بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی (چکیده)
7 - بررسی میزان پاسخگویی دانش آموزان به کوشش های حافظه کاریدیداری در تسک COSI (چکیده)
8 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
9 - تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر حق الزحمه حسابرس (چکیده)
10 - تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا (چکیده)
11 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
12 - محافظه کاری ابزاری برای رفع ابهام یا ایجاد ابهام؟ (چکیده)
13 - اثرات تجویز سیستمیک و درون قشر پیش‌پیشانی اتانول بر حافظه کاری فضایی در موش صحرایی نر (چکیده)
14 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
15 - بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری (چکیده)
16 - بررسی شفافیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
17 - نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ (چکیده)
18 - اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد (چکیده)
19 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
20 - تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) (چکیده)
21 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)