بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خودپنداره


موارد یافت شده: 17

1 - اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (چکیده)
2 - ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر (چکیده)
3 - اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان (چکیده)
4 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
5 - اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده (چکیده)
6 - رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده (چکیده)
7 - نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر (چکیده)
8 - مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
9 - بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران (چکیده)
10 - بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
12 - بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
13 - خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
14 - بررسی خودپنداره ورزشی و خودکارآمدی تمرینی کشتی گیران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بازی های آسیایی قطر و ارتباط بین آن ها (چکیده)
15 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
16 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
17 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)