بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شعر معاصر


موارد یافت شده: 13

1 - نگرشی به رویکرد نوستالژیک در سروده های نازک الملائکه و اخوان ثالث (چکیده)
2 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
3 - اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب (چکیده)
4 - واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی (چکیده)
5 - واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی الموس العمیاء بدر شاکر سیاب (چکیده)
6 - بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی (چکیده)
7 - نمود شهر در شعر معاصر عربی و فارسی (چکیده)
8 - مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد (چکیده)
9 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
10 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
11 - امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری (چکیده)
12 - چهره زمان در شعر معاصر عربی (چکیده)
13 - بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی (چکیده)