بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فارس


موارد یافت شده: 17

1 - دانش حرفه ای و تجربة تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعة موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
3 - انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان (چکیده)
4 - دیاژنز و ژئوشیمی رسوبات سازند داریان در برش های گدوان و کوه سفید در منطقه فارس داخلی زون ساختاری زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
5 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
6 - نقش طایفه شیعه بنی کعب در رویدادهای خلیج فارس (چکیده)
7 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
8 - غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس ) (چکیده)
9 - بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان، برش کوزه کوه، زون ساختاری فارس داخلی (چکیده)
10 - خلیج فارس در جغرافیای حافظ ابرو (چکیده)
11 - کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
12 - کاربرد اختصاصات آنتروپومتریک پا در صنعت کفش (چکیده)
13 - نقش علمای فارس در نهضتهای ضد استعماری ایران معاصر (چکیده)
14 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
15 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
16 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
17 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)