بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: دانشکده فنی دانشگاه تبریز


موارد یافت شده: 15

1 - قالب جزء محدود برای صفحه ی خمشی کیرشهف چهار پهلویی (چکیده)
2 - مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبنا (چکیده)
3 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
4 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
6 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
7 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
8 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
9 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
10 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
11 - بررسی تاثیر بازه عملکرد دریچه میان بر بر نشر دوده در موتورهای دیزل پر خوران (چکیده)
12 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
13 - تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی (چکیده)
14 - مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب (چکیده)
15 - بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن (چکیده)