بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: سازه و فولاد


موارد یافت شده: 16

1 - آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگان (چکیده)
2 - تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
3 - توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
4 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
5 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
6 - تحلیل پایداری نا خطی هندسی و یافتن نقطه های بحرانی ساده با استفاده از چند تابع درونیاب (چکیده)
7 - رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب (چکیده)
8 - تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی (چکیده)
9 - رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
10 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف (چکیده)
11 - گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانه (چکیده)
12 - تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت (چکیده)
13 - بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
14 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
15 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
16 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)