بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مدل سازی در مهندسی


موارد یافت شده: 31

1 - بررسی مقایسه ای تأثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADASبر پاسخ لرزها ی سازه ها (چکیده)
2 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
3 - استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها (چکیده)
4 - مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری (چکیده)
5 - مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (چکیده)
6 - تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
7 - بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه (چکیده)
8 - تأثیرات پارامتر انتقال حرارت سیال/نانوذره و سیال/جسم جامد بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در کانال متخلخل: با شرط عدم تعادل حرارتی (چکیده)
9 - مقایسه انتقال حرارت جابجایی اجباری تک‌فازی و دوفازی نانوسیالات در کانال متخلخل (چکیده)
10 - تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش (چکیده)
11 - مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
12 - مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزار (چکیده)
13 - بررسی عملکرد روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بهینه‌سازی ساختار سازه‌های الاستوپلاستیک (چکیده)
14 - Effects of Nield number on nanofluid forced convection heat transfer in porous channel: Under local thermal nonequilibrium condition (چکیده)
15 - مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
16 - اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
17 - مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت (چکیده)
18 - بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (چکیده)
19 - بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی (چکیده)
20 - رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشی (چکیده)
21 - ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود (چکیده)
22 - روشی برای بهبود راه کار رهایی پویا (چکیده)
23 - الگوی هندسه ی بهینه ی شکل سدهای قوسی بتنی (چکیده)
24 - روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپایی (چکیده)
25 - ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
26 - مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی (چکیده)
27 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
28 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
29 - بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک (چکیده)
30 - مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله (چکیده)
31 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)