بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا برادران کاشانی


موارد یافت شده: 9

1 - همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی (چکیده)
2 - بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی (چکیده)
3 - پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد (چکیده)
4 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
5 - تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد (چکیده)
6 - توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) (چکیده)
7 - توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد (چکیده)
8 - کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد (چکیده)
9 - گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی (چکیده)