بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: منیر زیبائی


موارد یافت شده: 13

1 - تحلیل کارکرد ساخت آوایی سوره محمد (ص) در القای معنا (چکیده)
2 - کارکرد تشبیه در قرآن (چکیده)
3 - تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی (چکیده)
4 - ملامح تأثّر جورج سالم بأفکار کافکا الوجودیه فی روایه «فی المنفی» (چکیده)
5 - نگرشی به رویکرد نوستالژیک در سروده های نازک الملائکه و اخوان ثالث (چکیده)
6 - کاوش نشانه‌های حماسه در معلقه عنتره (چکیده)
7 - تحلیل رمان «فی المنفی» (در تبعیدگاه) جرج سالم از منظر داستان موقعیت (چکیده)
8 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
9 - بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب (چکیده)
10 - مفهوم الحریة بین النقد و الدراسة؛ قراءة تحلیلیة مقارنة فی کتابات صفدی وسارتر أنموذجا (چکیده)
11 - نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم (چکیده)
12 - تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان (چکیده)
13 - دراسه فی عناصر روایات عبدالسلام العجیلی (چکیده)