مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حسین جمبر جوقی , مصطفی امیرفخریان , روح اله اسدی , بررسی الگوهای زمانی-حرکتی مشتریان مراکز خرید در شهر مشهد نمونه میدان انباز, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2024-6)
 2. علیرضا معینی , طاهره صادقلو , حمید شایان , روح اله اسدی , مهدی بازرگان , تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز), توسعه فضاهای پیراشهری, دوره (5), شماره (2), سال (2023-11), صفحات (71-94)
 3. روح اله اسدی , حانیه لقایا , واکاوی علل شکاف جغرافیای دانشگاهی و نیازهای جامعه با مدل داده بنیاد, نگرش های نو در جغرافیای انسانی, دوره (15), شماره (4), سال (2023-10), صفحات (123-146)
 4. مبینا رجبی , روح اله اسدی , امید علی خوارزمی , تحلیل استراتژیک وضعیت فناوری‌های نوین پسماند در کلانشهر مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2023-9)
 5. حانیه لقایا , روح اله اسدی , مصطفی امیرفخریان , تحلیل پیامدهای توسعه هاپیرمارکت‌ها در کلانشهر مشهد با تکید بر محدوده میدان جانباز, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2023-9)
 6. فاطمه افکاری فرزقی , روح اله اسدی , محمدرحیم رهنماء , بررسی تاثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد), پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (10), شماره (4), سال (2023-2), صفحات (179-196)
 7. مرضیه صبوری , محمدرحیم رهنماء , روح اله اسدی , مصطفی امیرفخریان , تحلیل فضایی رابطه متغیرهای محیطی با فضای سبز در شهر مشهد, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2022-9)
 8. زهره پیرزاده , روح اله اسدی , براتعلی خاکپور , تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (مطالعۀ موردی: شهر شیروان), جغرافیای اجتماعی شهری, دوره (9), شماره (2), سال (2022-10), صفحات (100-120)
 9. روح اله اسدی , مهسا غفوریان ابراهیمی , سناریوهای مشارکت نوآورانه شهروندان در راستای تحقق اقتصاد نوآور در شهر مشهد, آینده پژوهی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (110-133)
 10. روح اله اسدی , مرضیه صبوری , تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی نمونه: منطقه شش شهرداری مشهد), پژوهشنامه خراسان بزرگ, سال (2022-3)
 11. افسانه غلامی , روح اله اسدی , اکبر حیدری تاشه کبود , سناریوهای تحقق شهر خلّاق در شهر مشهد با تکید بر شاخص کیفیت زندگی, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2022-1)
 12. نجمه غلامی , مصطفی امیرفخریان , روح اله اسدی , تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت شهری‏ مشهد درخصوص توانیابان‏ ومعلولان شهری, پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, سال (2021-8)
 13. روح اله اسدی , تدوین راهبردهای دیپلماسی شهری مشهد با تأکید بر کشورهای اسلامی, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2021-2)
 14. روح اله اسدی , هدیه حسن نیابدرآباد , تحلیل چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌های) زیست محیطی در ایران با نظریه جامعه منشوری ریگز, جغرافیای سیاسی, سال (2021-2)
 15. روح اله اسدی , فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (1-25)
 16. روح اله اسدی , تعیین اولویت‌ کشورهای اسلامی در راستای اهداف دیپلماسی شهری مشهد, جغرافیای سیاسی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (22-43)
 17. روح اله اسدی , تحلیل وضعیت محیط زیست شهر مشهد با مدل DPSIR, جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (10), سال (2019-12), صفحات (1-18)
 18. روح اله اسدی , مجتبی صادقی , فرایند خروج فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی در جامعه شبکه ای(چرخه ها و چرخش ها), جغرافیای سیاسی, دوره (3), شماره (9), سال (2019-12), صفحات (97-118)
 19. محمدرحیم رهنماء , روح اله اسدی , تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (115-141)
 20. مجتبی صادقی , روح اله اسدی , چرایی «به ـ زیستن» و «بدـ زیستن» بوم‌های جغرافیایی(کشورهای جهان), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (7), شماره (28), سال (2018-12), صفحات (75-88)
 21. روح اله اسدی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (6), شماره (22), سال (2016-3), صفحات (54-71)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم رضاعلی زاده , مسعود مینائی , زهرا کریمیان , روح اله اسدی , مجید حمزه‌ئی , پایش تغییرات فضای سبز شهری به کمک سامانه Google Earth Engine (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) , سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند , 2023-12-11
 2. روح اله اسدی , مسعود مینائی , سیده زهره ساعتی , بررسی تاثیر پروژه های عمرانی شهرداری مشهد بر ساخت و ساز و قیمت زمین و مسکن در محلات مجاور(نمونه موردی : بلوار نماز، حد فاصل اراضی ذکریا تا پارک خورشید) , دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2023-11-15
 3. مبینا رجبی , روح اله اسدی , امید علی خوارزمی , راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد , دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2023-11-15
 4. بهناز حجازی , روح اله اسدی , محمدرحیم رهنماء , تحلیل چالشها و اولویتبندی عملکرد دفاتر تسهیلگری در کلانشهر مشهد , سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی , 2022-01-25
 5. فرزانه معتمد کیا , محسن جان پرور , روح اله اسدی , استراتژی های توسعه شهری در شهرهای مرزی ایران (نمونه موردی: شهر مرزی پاوه) , دومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها , 2021-12-20
 6. فرزانه معتمد کیا , محسن جان پرور , روح اله اسدی , بررسی عوامل مرزی موثر بر توسعه شهری (نمونه موردی: شهر بانه) , دومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها , 2021-12-20
 7. فاطمه سادات قاسم زاده , فاطمه افکاری فرزقی , روح اله اسدی , ساماندهی بافت فرسوده با تاکید بر مولفه های اجتماعی توسعه پایدار (نمونه موردی: محله سرشور مشهد) , هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2021-12-07
 8. روح اله اسدی , نقش دیپلماسی شهری در تحقق توسعه پایدار در دوران آنتروپوسن , ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام , 2020-12-17