کتابهای دکتر احمد ابراهیمی عطری

فارسی

 1. حرکت درمانی، پیشگیری ، توانبخشی و درمان, ترجمه, سال (مهر ۱۳۷۶)
 2. تئوری و متدولوژی تمرین از مبانی به کاربرد, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۱)
 3. دو و میدانی جلد اول : دوها, تالیف, سال (مهر ۱۳۷۹)
 4. حرکت درمانی مبتلایان فلج مغزی ( برنامه تمرینهای تعادلی کودکان), ویراستاری علمی, سال (اردیبهشت ۱۳۸۵)
 5. تمرین های توانی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۰)
 6. حرکت درمانی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۰)
 7. فیزیولوژی و آناتومی انسان, تدوین و گردآوری, سال (تیر ۱۳۹۱)
 8. مهارت های ورزشی بنیادی(ورزش همگانی), ویراستاری علمی, سال (بهمن ۱۳۹۱)
 9. آناتومی انسان(2), ویراستاری علمی, سال (اسفند ۱۳۹۱)
 10. آناتومی انسان(1), ویراستاری علمی, سال (اسفند ۱۳۹۱)
 11. تمرینات ورزشی با استفاده از توپ های ورزشی, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۴)
 12. معاینه اسکلتی -عضلانی, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۴)
 13. فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته, ویراستاری علمی, سال (بهمن ۱۳۹۳)
 14. راهنمای جامع آسیب های ورزشی-پیشکیری ، توان بخشی و درمان, ویراستاری علمی, سال (بهمن ۱۳۹۲)
 15. آسیب شناسی ورزشی رباط متقاطع قدامی(تشخیص، پیشگیری و توانبخشی), تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۴)
 16. انعطاف و قدرت عضله سوئز, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۹۷)
 17. اصول مراقبت های پزشکی در تمرینات ورزشی, ویراستاری علمی, سال (مرداد ۱۳۸۱)