بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران


موارد یافت شده: 19

1 - گوناگونی خصوصیات تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های Silene L. sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در ایران (چکیده)
2 - تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت (چکیده)
3 - Effect of Zinc Oxide Nanofluid on Doxorubicin Cell Cytotoxicity in the Presence of UVA Radiation on DU145 Cells (چکیده)
4 - Cytotoxic effects of Bis Indole family compound on human prostate cancer cell line DU145 (چکیده)
5 - The role of poly-L-arginine in delivery of doxorubicin into human prostate cancer cell line DU145 (چکیده)
6 - The Role of Metformin in Promoting Entry of Doxorubicin into the Human Prostate Cancer Cells DU145 (چکیده)
7 - An investigation of the antibacterial activity mechanism of Zinc Oxide Nano particles against Acinetobacter baumannii (چکیده)
8 - بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides (چکیده)
9 - بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson (چکیده)
10 - مطالعه‌ی غضروف و استخوان ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد (چکیده)
11 - Antibacterial Potential and Toxicity Assay of Synthetic Zinc Oxide Nanoparticles against Luminescent Vibrios Isolated from the Eastern- Southern Shrimp Farm of Iran (چکیده)
12 - جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها (چکیده)
13 - بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما (چکیده)
14 - بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS (چکیده)
15 - جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد (چکیده)
16 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
17 - جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود (چکیده)
18 - نگرشی بر خانواده ای از آنزیم های کمتر شناخته شده؛ زایلانازها و کاربردهای صنعتی آنها (چکیده)
19 - بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان (چکیده)