بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: (GIS)


موارد یافت شده: 38

1 - پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WG (چکیده)
2 - پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
3 - پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
4 - پهنه‏ بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره ‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
5 - ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) (چکیده)
6 - ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (چکیده)
7 - برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار (چکیده)
8 - مروری کوتاه بر پایگاه‌های داده جغرافیایی برای پژوهش‌های پهنه‌بندی مخاطرات طبیعی با رویکرد مدیریت بحران در سواحل جنوب ایران (چکیده)
9 - جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) (چکیده)
10 - مکان یابی بهینه ایستگاه های شارژ تاکسی برقی با استفاده از روش های AHP و ANP در محیط GIS (چکیده)
11 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS (چکیده)
12 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر ناوگان هوایی با روش فاصله اقلیدسی وزندار (چکیده)
13 - The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
14 - Development of a new model for health assessment in agroecosystems (چکیده)
15 - مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
16 - یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS (چکیده)
17 - he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
18 - انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراق (چکیده)
19 - تاریخچۀ سامانه اطلاعات جغرافیای تاریخی (چکیده)
20 - انتخاب بهترین جایگاه برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری(AHP-TOPSIS) (چکیده)
21 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
22 - پتانسیل سنجی بهره برداری از انرژی خورشیدی در روستاهای خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل AHP (چکیده)
23 - تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
24 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
25 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری برای شهر تربت جام با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (چکیده)
26 - شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری (چکیده)
27 - Vulnerability assessment of urban groundwater resources to Nitrate: The case study of Mashhad, Iran. (چکیده)
28 - ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS (چکیده)
29 - تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان (چکیده)
30 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
31 - Locate Urban Landfill Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
32 - تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد (چکیده)
33 - پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS (چکیده)
34 - تحلیل مکانیابی جایگاههای سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS (چکیده)
35 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) (چکیده)
36 - Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region (چکیده)
37 - تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا (چکیده)
38 - برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)