بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: CFRP


موارد یافت شده: 28

1 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
2 - مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
4 - بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP (چکیده)
5 - یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP (چکیده)
6 - Experimental study on effect of EBRIG shear strengthening method on the behavior of RC beams (چکیده)
7 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
8 - رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد (چکیده)
9 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
10 - Fatigue strengthening of tubular X joint using un-bonded CFRP laminates (چکیده)
11 - مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی (چکیده)
12 - Behavior of Damaged Exterior RC Beam-Column Joints Strengthened by CFRP Composites (چکیده)
13 - Experimental Investigation of Damaged Exterior RC Beam–Column Joints Retrofittrd by FRP Jacketing Kind (چکیده)
14 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
15 - Strengthening and rehabilitation of exterior RC beam–column joints using carbon-FRP jacketing (چکیده)
16 - مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی (چکیده)
17 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP (چکیده)
18 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
19 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
20 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
21 - Galvanic Corrossion of Carbon And Steel in Aggressive Environments (چکیده)
22 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
23 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
24 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
25 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
26 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
27 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
28 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)