بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RS


موارد یافت شده: 56

1 - Association of a Genetic Variant in Chromosome 9p21 with Increased Risk of Developing Cervical Cancer (چکیده)
2 - Identification of selection signatures in Capra hircus and Capra aegagrus in Iran (چکیده)
3 - Evaluation of Effects of Spray Drying Conditions on Physicochemical Properties of Pomegranate Juice Powder Enriched with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Modeling and Optimization by RSM (چکیده)
4 - Association of a genetic variant in the ATP-binding cassette sub-family B member 1 with risk of cervical cancer (چکیده)
5 - Suppressive soil microbiota inhibit wilting diseases and enhance growth in sesame (چکیده)
6 - Screening of lactic acid bacteria strains isolated from Iranian traditional dairy products for GABA production and optimization by response surface methodology (چکیده)
7 - Biodiversity of exopolysaccharide-producing lactic acid bacteria from Iranian traditional Kishk and optimization of EPS yield by Enterococcus spp. (چکیده)
8 - TX-100 adsorption from aqueous solution using modified graphene oxide; optimization by response surface methodology and one factor at a time techniques (چکیده)
9 - Optimisation of drilling parameters on St37 based on Taguchi method (چکیده)
10 - واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت(Rsv1 ) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویا (چکیده)
11 - تولید نیمه صنعتی غذای فراسودمند از قارچ دارویی موناسکوس پورپورئوس (چکیده)
12 - بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی داروی لواستاتین از قارچ دارویی موناسکوس پورپورئو (چکیده)
13 - Investigating the association between rs6983267 polymorphism and susceptibility to gastrointestinal cancers in Iranian population (چکیده)
14 - An insight into the determination of trace levels of benzodiazepines in biometric systems: Use of crab shell powder as an environmentally friendly biosorbent (چکیده)
15 - تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان( (چکیده)
16 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
17 - Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk (چکیده)
18 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
19 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های RS در منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
20 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
21 - Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population (چکیده)
22 - LBM simulation of fluid flow in a viscous micropump with non-circular rotors and RSM approach for multiple response optimization (چکیده)
23 - Implication of statistical design approach methodology for optimization of COD removal, effluent quality, and biosludge settling properties in aerobic bioreactors (چکیده)
24 - آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد (چکیده)
25 - Optimization of several hydrodynamic and non-hydrodynamic operating parameters in treatment of synthetic wastewater containing wheat starch in a sequencing batch reactor (SBR) using response surface methodology (چکیده)
26 - Control of interaction between MHD and nanofluid for thermal and drag management by RSM (چکیده)
27 - First report of the nematodes Filenchus orientalis and Hemicriconemoides californianus on faba bean in Iran (چکیده)
28 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
29 - بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح (چکیده)
30 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
31 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
32 - بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS (چکیده)
33 - Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles (چکیده)
34 - Comparison of RSM and ANN for the investigation of linear alkylbenzene synthesis over H14[NaP5W30O110]/SiO2 catalyst (چکیده)
35 - بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM (چکیده)
36 - طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری بر خط با پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در مشهد (چکیده)
37 - Progressive Failure and Energy Absorption of Aluminum Extrusion Damage (چکیده)
38 - Crashworthiness Optimization of Foam-filled and Empty Spot-welded Columns (چکیده)
39 - شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM (چکیده)
40 - شبیه سازی عددی اندرکنش دو جت جریان آشفته صفحه ای (چکیده)
41 - Effects of gas properties and geometrical parameters on performance of a vortex tube (چکیده)
42 - Effects of Fat Replacers and Sweeteners on the Time-Dependent Rheological Characteristics and Emulsion Stability of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
43 - Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
44 - بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر (چکیده)
45 - The Geochemical, Mineralogical and Characterization of Mineralization Zones In Quartz Diorite, Quartz Monzodiorite and Granite associations (Suite) of Tarik Dareh (Torbat-E Jam) area By Multispectral Data (R s) and artificial Ne ural Networks (ann) Methods (چکیده)
46 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
47 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز (چکیده)
48 - مقایسه تاثیر مدلهای مختلف توربولانسی بر نمایش چرخش و برگشت جریان (چکیده)
49 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
50 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
51 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
52 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
53 - Effect of close-up fat supplementation on fi rst 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
54 - A systematic and simple approach for designing Takagi-Sugeno fuzzy controller with reduced data (چکیده)
55 - Using RS and GIS for Spatial Estimation of Evaporation: A case study in Tang-e-Kenesht Catchment (West of Iran) (چکیده)
56 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)