بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اعتباریابی


موارد یافت شده: 11

1 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سطح حالتِ سرزندگی ذهنی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ (چکیده)
2 - ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد (چکیده)
3 - معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال (چکیده)
4 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
5 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش (چکیده)
6 - اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد (چکیده)
7 - برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن (چکیده)
8 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
9 - ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) (چکیده)
10 - تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل (چکیده)
11 - استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع (چکیده)