بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توزیع فضایی


موارد یافت شده: 13

1 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
2 - فقر شهری و توزیع آسیب‌ها و جرایم اجتماعی (چکیده)
3 - مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012 (چکیده)
4 - جزیره گرمایی کلان شهر مشهد (چکیده)
5 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
6 - برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( (چکیده)
7 - تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد (چکیده)
8 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
9 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
10 - الگوی سامان‌دهی فضای سبز شهری با استفاده از GIS در منطقه ی 10 شهرداری مشهد (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
12 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد (چکیده)
13 - تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری (چکیده)