بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جامعه شناسی


موارد یافت شده: 19

1 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
2 - تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی (چکیده)
3 - هیدرولوژی اجتماعی (چکیده)
4 - جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب: نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب (چکیده)
5 - بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن (چکیده)
6 - پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی (چکیده)
7 - پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی (چکیده)
8 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
9 - شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی (چکیده)
10 - بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان (چکیده)
11 - جامعه شناسی صنعتی (چکیده)
12 - بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف (چکیده)
13 - از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایران (چکیده)
14 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
15 - ضرورت برگشت به تفکر اجتماعی بومی برای بازسازی تفکر جامعه شناختی در ایران (چکیده)
16 - مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 (چکیده)
17 - نقد مطالعات هنجاری درباره شکل‌گیری حوزه عمومی:از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران (چکیده)
18 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
19 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)