بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: قنات


موارد یافت شده: 11

1 - ارزیابی عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل و ذخیره رواناب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز براکوه) (چکیده)
2 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
3 - نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد) (چکیده)
4 - بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان (چکیده)
5 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
6 - بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان) (چکیده)
7 - سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
8 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
9 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
10 - مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (چکیده)
11 - بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تامین آب روستایی (چکیده)