بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مهندسی برق و الکترونیک ایران


موارد یافت شده: 33

1 - یک الگوریتم جدید برای تشخیص نواحی پوشش‌گیاهی و سایه در تصاویر هوایی/ماهواره‌ای با تفکیک مکانی بالا بر اساس روش تحلیل مولفه‌های اصلی (چکیده)
2 - روشی جدید برای تطبیق تصاویر پزشکی هم‌نوع برپایه مدل‌های دگردیس‌پذیر و کاربرد آن برای تصاویر CT قفسه سینه (چکیده)
3 - A Novel Patch-Based Digital Signature (چکیده)
4 - طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون (چکیده)
5 - ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
6 - A fuzzy extension to the blue active queue management algorithm (چکیده)
7 - تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت (چکیده)
8 - On Analytical Study of Self-Affine Maps (چکیده)
9 - تخصیص تلفات انتقال در محیط ترکیبی قراردادهای دوجانبه - حوضچه توان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
10 - معرفی یک ترانزیستور دوقطبی جدید بر اساس وارونگی سطحی (چکیده)
11 - Application of Radial Basis Neural Networks in Fault Diagnosis of Synchronous Generator (چکیده)
12 - ارائه روشی نوین برای فاصله یابی خطا در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
13 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
14 - بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن (چکیده)
15 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
16 - ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها (چکیده)
17 - ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (چکیده)
18 - توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (چکیده)
19 - A New Approach for Accurate Pricing of Reactive Power and Its Application to Cost Allocation in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
20 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
21 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته (چکیده)
22 - Comprehensive Electromechanical Analysis of MEMS Variable Gap Capacitors (چکیده)
23 - A Novel Fuzzy Logic Base Scheduling Mechanism for Service Differentiation in IP Networks (چکیده)
24 - A Comprehensive Performance Analysis of Direct Detection Receivers in WDMA Systems (چکیده)
25 - An efficient method for model reduction in diffuse optical tomography (چکیده)
26 - A New Unequal Error Protection Technique Based on the Mutual Information of the MPEG-4 Video Frames over Wireless Networks (چکیده)
27 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
28 - A New Approach for Transmission Expansion Planning in Competetive Electricity Markets (چکیده)
29 - Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier (چکیده)
30 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
31 - A probabilistic Approach to Transmission Expansion planning in Deregulated power systems under uncer (چکیده)
32 - تعیین مکان پایدارساز سیستم قدرت بر اساس شاخصهای طراحی ساختار کنترل (چکیده)
33 - On the discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)