بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ezzatolah Mafi


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد (چکیده)
2 - DIVERSIFICATION POSSIBILITY OF MASHHAD TOURISM (چکیده)
3 - Assessing the Quality of Tourists’ Experiences and Socioeconomic and Perceptional Acceptance Capacity in Mashhad City from the Viewpoint of Host Society with an Emphasis on Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM), Case Study: Mashhad metropolis (چکیده)
4 - کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد (چکیده)
5 - گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد (چکیده)
6 - بررسی دفع پسابهای خانگی و الودگی های ناشی از ان (محدوده ی کال اقبال شرقی مشهد ) (چکیده)
7 - Optimization of Main Public Transport Paths Based on Accessibility— Case Study: Mashhad, Iran (چکیده)
8 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
9 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
10 - ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
11 - نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد (چکیده)
12 - ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان) (چکیده)
13 - Criteria for Creative Urban Design (چکیده)
14 - گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) (چکیده)
15 - تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot (چکیده)
16 - آسیب شناسی تطبیقی پراکندگی فضایی سالک و سل در شهر مشهد (چکیده)
17 - مهاجرت نخبگان: مهمترین چالش توسعه اجتماعی -اقتصادی و علمی ایران (چکیده)
18 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
19 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای (نمونه کوی سجادیه مشهد) (چکیده)
20 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
21 - کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی کلان شهر مشهد (چکیده)
22 - بررسي اكولوژيكي تطبيقي حاشيه اي شرق مشهد (چکیده)
23 - تحليل و توزيع فضايي مساجد در شهر مشهد (چکیده)
24 - تحليل فضايي توزيعه جرم و جنايت در شهر مشهد (چکیده)