بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا بیاتی


موارد یافت شده: 21

1 - بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین (چکیده)
2 - مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (چکیده)
4 - Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage (چکیده)
5 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (چکیده)
6 - بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (چکیده)
7 - ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب (چکیده)
8 - طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان (چکیده)
9 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
10 - Performance Evaluation of a Centrifugal Peeling System for Pistachio Nuts2 (چکیده)
11 - Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine (چکیده)
12 - Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine (چکیده)
13 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
14 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
15 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
16 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
17 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
18 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
19 - طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور (چکیده)
20 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)
21 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)