بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: انفجار


موارد یافت شده: 18

1 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2 - بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور (چکیده)
3 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
4 - تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
5 - تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت بارهای انفجاری (چکیده)
6 - بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
7 - بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
8 - بررسی تاثیر روش انفجاری بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به روش تحلیل اگزرژی (چکیده)
9 - تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب (چکیده)
10 - بررسی اثر مس بر پارامترهای سنتز احتراقی انفجاری مخلوط پودری نیکل - تیتانیوم فعالسازی شده از طریق آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
11 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)
12 - اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله (چکیده)
13 - اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری (چکیده)
14 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
15 - ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
16 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
17 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
18 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)